Your business is our job

PRO VAŠÍ FIRMU

Kogi

Vyrábíme úspěch - poctivě a ohleduplně. Jde to.

Kogi ONE

Za energie už neplaťte ani o korunu navíc.

Kogi CON

Your business is our job.

Kogi POINT

Pomozte svým rozvádějicím se zaměstnancům fungovat opět naplno.

Business consulting

Lidský mozek vykazuje vysokou míru plasticity. Je schopen rychle bourat neužitečná spojení a vytvářet nová efektivní propojení. To samé děláme i my. V mozku a na mapě. Nastavujeme Go-to-market strategie, bouráme díky externímu pohledu nefungující prodejní kanály, stavíme nové, měníme teritoria a nastavujeme nástroje pro řízení obchodu.
V MOZKU A NA MAPĚ.
Podle posledních průzkumů 95% firem neumí vytěžit svá data pro řízení obchodu. Jejich pozornost je roztříštěná, chybí zacílení a důslednost. Umíme identifikovat zásadní příležitosti pro růst Vaši firmy, stanovit sales strategii pro cílové trhy a implementovat potřebné změny, které zvýší obrat mnohdy až o několik desítek procent. A v co nejkratším možném čase s minimalizací rizik při řízení změny.
Prodejci, obchodní zástupci, obchodníci na pobočkách jsou stále jedním z nejefektivnějších distribučních kanálů firem. Zároveň ale i nejdražším. Na současném trhu, kde s „méně musíte dosáhnout více“, musí umět společnosti maximalizovat návratnost jejich Sales Force. Zacílením. Pomocí kombinace našich a Vašich dat nasměrujeme Váš Sales Force na konkrétní společnosti a koncové zákazníky. Pomůžeme Vám vytěžit potenciál trhu, díky zacílení. Bez plýtvání energií a časem.
Klíčové pro naplnění strategie firmy je plánování a řízení správných aktivit a eliminace těch neproduktivních. Nastavujme aktivity tak, aby obchodníci strávili co nejvíce času face to face se zákazníkem. Zároveň nastavujeme nástroje pro jejich řízení a vyhodnocování.
Mnoho firem stále chybně řídí podle výsledku a ne podle výkonu. Zaměňují prostředek za cíl. Nastavujeme a implementujeme výkonové ukazatele. Navíc díky našemu softwaru Kogi CLEVER® má každý manažer i obchodník data o svých každodenních výkonech k dispozici a může se rychle a správně rozhodovat na cestě k plnění svých KPI´s .
Každá lokalita je omezená. Je jasně definovatelná, s jasnými parametry. Rozdělujeme teritoria stejně jako generálové nad mapou. Podle hustoty potenciálních i stávajících zákazníků a jejich hodnoty pro firmu. Každý obchodník má při práci s námi stanovený přesný plán a frekvenci návštěv s minimem zbytečných přejezdů a neobchodní práce.
Definujeme obchodní role, na bázi potřeb zákazníků, délky sales procesu a požadované zákaznické zkušenosti. Stanovujeme kompetenční profily jednot

Filip Černý

V roce 1994 jsem jako jeden z prvních v ČR vstoupil do světa systemického pohledu na svět. Prošel jsem tříletým výcvikem, který mne naučil umění velmi pragmaticky a rychle najít užitečná řešení. Mým životním heslem se stalo - „Nepomáhej, buď užitečný“. Tím se úspěšně řídím celou svoji 20-ti letou kariéru, ve které jsem nasbíral desetitisíce hodin praktických zkušeností a to napříč vertikálami trhu.

Jaroslav Jíra

Posledních 15 let jsem strávil na různých pozicích ve finančním sektoru, poradenství a výzkumu trhu, kde jsem se setkal se stovkami malých i velkých podnikatelů. Naposledy jako vrchní ředitel pobočkové sítě v České pojišťovně kde jsem úspěšně vedl tým 700 zaměstnanců. V minulosti jsem zastával podobné pozice ve společnostech GfK Czech, HVB Bank Czech Republic, CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS a také v Komerční bance.

 

Jaroslav Jíra

Managing Partner

Změnou, kterou chceš na světě dokázat, se musíš stát ty sám.

+420 731 493 385


Filip Černý

Managing Partner

Nepomáhej, buď užitečný

+420 725 725 045


 

Kogi, s.r.o.